Transparantie & Privacy, wat mag het kosten? Middagseminar 15 november

De strijd tegen internationale belastingontwijking is sinds de introductie van het BEPS-actieplan heviger dan ooit. Het wapen dat hierbij veelvuldig wordt gehanteerd draagt het label ‘transparantie’ en vindt inmiddels uiting in onder andere de Mandatory Disclosure-richtlijn, het CAHR- en UBO-register en diverse automatische uitwisselingsverplichtingen. Deze maatregelen staan vaak op gespannen voet met de privacy van u en uw cliënten. De vraag rijst dan ook: Waar ligt de grens? Wat mag het kosten?

Wat verandert er voor uw adviespraktijk met de (inter)nationale implementatie van de wirwar aan wet en regelgeving omtrent transparantie? Leidt dit tot meer begrip en vertrouwen of is het wantrouwen juist toegenomen? Welke verplichtingen brengt de Mandatory Disclosure-richtlijn met zich? Welke garanties zijn er dat verzamelde data niet in verkeerde handen vallen en wie waarborgt de rechten van de belastingplichtigen? In hoeverre zijn bestaande privacystructuren nog houdbaar en zijn er nog alternatieven?

Tijdens dit middagseminar zoomen we met vooraanstaande specialisten verder in op deze en andere vragen binnen het thema transparantie & privacy.

> Meer informatie en aanmelden

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl