Nieuw! Masterclass BTW Internationale goederen- en dienstentransacties

Het Europese btw-stelsel wordt ingrijpend gewijzigd in de periode 2019 – 2022. De basis hiervoor kan worden gevonden in het VAT ACTION PLAN (VAP) dat in 2016 is gelanceerd. Het VAT ACTION PLAN is de verzamelnaam van het meest ambitieuze en omvangrijkste project om het Europese btw-stelsel te wijzigen. Na invoering van deze wijzigingen zal het btw-stelsel meer toekomstbestendig zijn en worden nieuwe barrières opgeworpen ter bestrijding van btw-fraude. Deze wijzigingen zullen nagenoeg elke ondernemer in Europa raken.

Een van de wijzigingen betreft het inmiddels 25 jaar oude intracommunautaire stelsel van goederen transacties (de intracommunautaire leveringen en verwervingen). Dit stelsel komt geheel te vervallen. Daarnaast veranderen de regels met betrekking tot e-commerce, invoer en afstandsverkopen aan particulieren. Bovendien worden de mogelijkheden voor lidstaten om een verlaagd btw-tarief toe te passen verruimd, het aantal btw-tarieven uitgebreid en, tenslotte, worden de vereenvoudigingsregels voor het MKB verder geharmoniseerd. De voorgestelde wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd in de periode 2019-2022.

Tijdens de cursus neemt Charles van den Berg de verschillende voorstellen inhoudelijk met u door en zal samen met u de vertaalslag naar de praktijk maken. Ook kijken we naar de impact van de wijzigingen op bijvoorbeeld de huidige transacties, cash flow, facturatie, contracten en ERP-systemen.

> Meer informatie en aanmelden

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl