Executive Program Trust Officer

Inhoud

De exacte data van deze opleiding zijn nog niet bekend. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de startdatum, mail dan Jelle Berghuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en u ontvangt bericht zodra deze bekend is.

Het Executive Program Trust Officer is tot stand gekomen in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft tot doel de kennis van compliance en integriteit, juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische vraagstukken te vergroten op zodanige wijze dat het belang van de doelvennootschappen die onder beheer staan kan worden behartigd en tevens de integere bedrijfsvoering van het trustkantoor wordt gewaarborgd. Dit vraagt om een integrale benadering en aandacht voor toepassing in de praktijk. Met het oog op de professioneel-kritische instelling die van een ervaren trust officer verwacht wordt, zal in de opleiding ook aandacht worden besteed aan ethiek en integriteit. De kennis die wordt overgedragen is primair gericht op het begrip van structuren en transacties, zodat een systematische risicobeheersing binnen het trustkantoor mogelijk wordt. Het werk van het trustkantoor bestaat immers niet alleen uit het nakomen van administratieve verplichtingen maar strekt zich ook uit tot andere verplichting, zoals de fiscale. Trust officers moeten daarom op niveau kunnen meepraten en -denken met externe adviseurs (accountants, fiscalisten, juristen) en deze waar nodig inschakelen.

Accreditatie
Het Executive Program Trust Officer is geaccrediteerd door Holland Quaestor als 'Master opleiding Trust Officer'.

Doelgroep
Het Executive Program Trust Officer is bedoeld voor ervaren medewerkers, (toekomstige) proxyholders en directeuren van trustkantoren. Kandidaten vervullen een integriteitsgevoelige functie bij een trustkantoor in de zin van de Wet toezicht trustkantoren. Zij zijn belast met relatiebeheer, al dan niet zelfstandig, en treden op als gevolmachtigde, dan wel beogen dit te gaan doen.

Ingangsniveau
Het Executive Program Trust Officer sluit aan op het Basis 1 van de Beroepsopleiding Trust Officer van Sdu Licent Academy. Deelname staat open voor deelnemers die een HBO/Academisch opleiding hebben afgerond, een Basisopleiding Trust Officer 1 hebben gevolgd, met minimaal 2 jaar ervaring in de trust of vergelijkbare ervaring, dan wel 5 jaar relevante werkervaring voorafgaand aan carrière overstap naar de trustsector. Verondersteld wordt dat de deelnemers een grondige kennis hebben op het gebied van compliance en integriteit, juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische vraagstukken.

Leerdoelen

 • Vergroten van de kennis op juridisch, fiscaal en financieel (accounting) terrein met de focus op de geïntegreerde toepassing hiervan in het eigen werkveld. Men binnen deze gebieden informatie en situaties kunnen analyseren, en integreren in hun dagelijkse praktijk
 • Bewustwording van het belang van integere bedrijfsvoering binnen het trustkantoor en actieve medewerking aan de bevordering daarvan.
 • Bevorderen van het begrip van structuren en transacties in het kader van het monitoren van risico’s en het herkennen en voorkomen van witwastransacties en terrorismefinanciering.
 • Bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening op de kerntaken van het trustkantoor.

Onderwijsmethode
Het programma bestaat uit een 20 klassikale bijeenkomsten van 4 uur. Cursisten bereiden zich op elke bijeenkomst voor door relevante onderdelen uit het cursusmateriaal bestaand uit een Syllabi met jurisprudentie, wetgeving en actuele artikelen te bestuderen. 

Studiebelasting
De totale duur van de klassikale bijeenkomsten is 80 uur. Voor de voorbereiding dient men per bijeenkomst gemiddeld 3 uur te besteden. De totale studiebelasting is derhalve 140 uur, afgezien van de tussentijdse kennistoetsen en het mondelinge examen.

Toetsing
Actieve deelname aan alle onderdelen is een vereiste. Dit wordt getoetst aan de hand van aanwezigheidscontrole, beoordeling van de voorbereiding en de actieve participatie tijdens de bijeenkomsten. Hiernaast vindt tussentijds en na afloop een schriftelijke kennistoets en mondeling examen plaats, welke beiden met een voldoende moeten worden afgerond. Onvoldoende participatie kan tot gevolg hebben dat niet kan worden deelgenomen aan het examen.

Docenten
Het Executive Program Trust Officer wordt verzorgd door universitair docenten (verbonden aan de VU) en docenten werkzaam in de aan de trustbranche dienende adviespraktijk. Hierdoor wordt een duidelijke doorvertaling van theorie naar praktijk bewerkstelligd.

Onderwerpen

COMPLIANCE & INTEGRITEIT MANAGEMENT

Organisaties & Risicomanagement (1 dagdeel)

 • Risicomanagement
 • Corporate Governance
 • Bouwen aan Compliance
 • Monitoring
 • Auditing & Reporting

Integere Bedrijfsvoering, Compliance in de praktijk  (1 dagdeel)

 • De integriteitsgevoelige functie van de trust officer
 • Compliance in de organisatie (first, second and third line of defense)
 • SIRA, Inschatten van de risico’s op het gebied van compliance en integriteit
 • Escalatiemodel, omgaan met incidenten

Regulering, Toezicht en Handhaving (1 dagdeel)

 • Inleiding toezicht wet- en regelgeving
 • Regulering en toezicht
 • Toezicht op gedrag en cultuur
 • Handhaving

Clientonderzoek & Transactiemonitoring (1 dagdeel)

 • Cliëntacceptatie en cliëntacceptatiedossiers
 • Transactieprofielen en structuuroverzichten
 • Melding van ongebruikelijke transacties

 

LEGAL

Ondernemingsrecht

 • Onderscheiden rechtsvormen en personenvennootschappen (1 dagdeel)
 • Organen en bevoegdheden, Besluitvorming en vertegenwoordiging (1 dagdeel)
 • Zorgvuldig vermogensbeheer, Geschillen (1 dagdeel)
 • Herstructurering (1 dagdeel)

Contractenrecht Algemeen (1 dagdeel)

 • Het karakter van het contractenrecht, de totstandkoming van overeenkomsten en uitleg
 • Uitleg van overeenkomsten en remedies
 • Remedies, opzegging van duurovereenkomsten

Bijzondere contracten (1 dagdeel)

 • Contracten, financiering en zekerheden (pandrecht, hypotheek, borgtocht, bankgaranties, ‘performance bonds’, achterstellingsovereenkomsten, vermogensverklaringen)
 • Meerpartijenverhoudingen, bijzondere bedingen (boetebeding; opschortende voorwaarde, ontbindende voorwaarde, derdenbeding, kettingbeding, exoneraties, garanties, vaststellingsovereenkomst).

 

ACCOUNTING

Introductie, (1 dagdeel)

 • Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
 • Dutch GAAP, IFRS, IFRS SME, Reporting under Fiscal Principles
 • Introduction to Book 2, Title 9, DCC
 • Introduction to IFRS
 • Introduction IFRS SME
 • Annual accounts based upon fiscal principles

Book 2 Title 9 DCC (Dutch GAAP)/ Preparation & Publication (1 dagdeel)

 • Statutory provisions of Dutch accounting and reporting standards primarily included in Book 2, Title 9 DCC
 • Overview new EU Directive 2016
 • Size criteria
 • Art 403
 • Role of the auditor

Capital Interest/ Consolidation (1 dagdeel)

 • Classification and valuation
 • Related parties
 • Consolidation Dutch GAAP vs IFRS
 • Consolidation exemptions

 

TAX

Winstbelasting (1 dagdeel)

 • Restriction on interest deductibility
 • Participation exemption
 • Fiscal unity
 • Tax loss utilisation

International Tax Planning (1 dagdeel)

 • BEPS: van soft law naar hard law
 • ATAD
 • MLI
 • Procedures Europese Commissie in verschillende landen, o.m.:
 • Nederland (Starbucks)
 • Luxemburg (Fiat, Amazon, IP-regime)
 • Ierland (Apple)
 • Alternatieven: wat kan niet en wat kan (juist) nog wel?
 • Staatssteun en APA's

Indirecte Belastingen (1 dagdeel)

 • Introduction / taxable person
 • Share transactions
 • VAT recovery holding companies
 • VAT exemptions

Tax Compliance (1 dagdeel)

 • State Tax Act (Awr) and General Administrative
 • Law Act (Awb) – legal system
 • Duty to file tax returns and disclose information. Burden of proof
 • Client confidentiality and the principle of fair play
 • Tax penalties
 • Collection of State Taxes Act (IW)) Legal system (summary)
 • Tax debt recovery - Special subjects

 

ETHIEK EN INTEGRITEIT

Mens & Menselijk Gedrag, (2 Dagdelen)

 • Compliance & Integriteit Management
 • Gedrag, ethiek, integriteit 1/2
 • Behavioral Finance & Economics
 • Ethische besluitvorming
 • Belangenconflicten
 • Vaardigheden – Het conditioneren van gedrag

Workshop professioneel-kritische houding (1 Dagdeel)

 • Belang van integriteit en ethiek voor de sector en voor het trustkantoor
 • Stakeholders management (cliënt, intermediair, directie)
 • Omgaan met dilemma’s

Planning

Startdatum: 17 september 2019

Tijden 14.30 - 19.45 uur (onder voorbehoud)

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Executive Program Trust Officer te . De factuur à €5900 ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 17 september 2019

De 20 klassikale bijeenkomsten vinden plaats vanaf september 2019, doorgaans op dinsdagmiddag/avond, de netto cursustijd is 4 uur per college.

Vrije Universiteit Amsterdam
Prijs

Prijs: €5900

Accreditatie
 • pe hqHQ: 

  Geaccrediteerd als 'Master opleiding Trust Officer'
Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Sandra de Graaf
Sandra de Graaf

 070-3780747
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl