Toolkit Afwikkeling DGA-Pensioen 2017

Inhoud

Nu de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking is getreden, staat vast dat meer dan 100.000 dga’s actie moeten ondernemen. Welke keuze maakt de dga: afkopen, omzetten of premievrij voortzetten? De advisering hierover is een complexe zaak. De positie van de partner vraagt om extra aandacht. Om u tijd te besparen bij de advisering en uitvoering van de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer, hebben de fiscalisten van Licent Academy in samenwerking met pensioenspecialisten de Toolkit afwikkeling dga-pensioen samengesteld. De Toolkit bevat precies de praktische tools en documentatie om uw cliënt te adviseren over de afwikkeling van het pensioen van de dga. De heldere taal die u van ons gewend bent kunt u nu inzetten in uw eigen advisering.

De Toolkit afwikkeling dga-pensioen is ontwikkeld door een team fiscalisten van Licent Academy: mr. drs. M.H.J. (Michel) Halters RB, mr. M.J.C. (Marieke) Jansen en mr. H. Ph. (Philip) Ruys. Een aantal pensioenspecialisten werkten mee: mr. E. (Erik) Beckers FFP (pensioenjurist en auteur van onder andere Pensioen voor Dummies), mr. J.P.M. (Jacqueline) Dekker FFP MFP (zelfstandig adviseur en docent financiële planning) en mr. dr. G.M.C.M. (Gerard) Staats LLM (fiscaal jurist en werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs).

Deze toolkit, die een schat aan praktische informatie en modellen bevat, bespaart u veel tijd. U kunt direct aan de slag en de aandacht richten op uw cliënt. De investering van € 295 zult u snel terugverdienen.

Publicatiedatum: 6-4-2017

Onderwerpen

1. Cliëntentekst en memorandums
Om rechtstreeks aan uw cliënt te sturen, per brief of e-mail:

 • Cliëntentekst (Word-bestand, 3 blz. A4)
  De tekst bevat de drie mogelijkheden voor de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer, benadrukt het belang om nu in actie te komen en om met u een actieplan op te stellen. 
 • Memorandum dga (Word-bestand, 6 blz. A4)
  Hierin is uiteengezet wat de mogelijkheden zijn voor afwikkeling van het dga-pensioen met focus op omzetting, en wordt ingegaan op de bijbehorende gevolgen, te ondernemen acties en compensatie van de partner. 
 • Memorandum partner dga kort (Word-bestand, 2 blz. A4)
  In dit memorandum wijst u de partner van de dga kort op de gevolgen van de afwikkeling van het dga-pensioen voor zijn/haar eigen financiële positie, uit het oogpunt van uw zorgplicht. Deze is geschikt als de dga uw cliënt is en u zijn partner wilt informeren over het adviestraject.

2. Tools voor premievrij maken dga-pensioen

 • Model AV-notulen (Word-bestand, 6 blz. A4)
  Dit model bevat tekstsuggesties om de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer en het extern verzekerde pensioen te regelen (evaluatie van de extern verzekerde pensioenregeling, voorstel tot aanpassing van de pensioenregeling, nieuwe wijze van de pensioenopbouw, compensatie). U kunt hiermee voor uw cliënt de notulen samenstellen die past bij zijn specifieke situatie.
 • Addendum pensioenovereenkomst (Word-bestand, 3 blz. A4) met toelichting (pdf, 1 blz. A4)
  In dit addendum regelt u het premievrij maken van het pensioen. Tevens past u hiermee de pensioenovereenkomst aan gewijzigde bepalingen van de Wet op de loonbelasting 1964 aan.

3. Tools bij advies externe pensioenverzekering

 • Praktisch stroomschema externe pensioenverzekering (Word-bestand, 1 blz. A4) met toelichting (pdf, 2 blz. A4)
  Hiermee kunt u stap voor stap voor diverse situaties van een extern verzekerd pensioen nagaan of het raadzaam is de polis naar eigen beheer te halen of de externe verzekering te handhaven. De toelichting geeft u de achtergrond bij de stappen waarmee u uw cliënt kunt ondersteunen bij het maken van een keuze.
 • Modelbrief voor de verzekeraar (pdf, 1 blz. A4)
  Met deze brief kunt u de verzekeringsmaatschappij verzoeken de externe pensioenpolis premievrij te maken, de waarde over te maken naar de pensioenregeling in eigen beheer, of de externe verzekering door te laten lopen.

4. Tools voor afkoop of omzetting in oudedagsverplichting

 • Modelovereenkomst afkoop (Word-bestand, 3 blz. A4)
  Hiermee kunt u voor uw cliënt de afkoop van het pensioen in eigen beheer regelen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen met cliëntspecifieke gegevens.
 • Modelovereenkomst oudedagsverplichting (Word-bestand, 4 blz. A4)
  Hiermee kunt u voor uw cliënt zijn pensioen in eigen beheer omzetten in de oudedagsverplichting. U hoeft deze alleen nog aan te vullen met cliëntspecifieke gegevens.

5. Praktijkpocket ‘Afwikkeling dga-pensioen’ (pdf, 56 blz. A4)
Hiermee kunt u een extra inhoudelijke verdiepingsslag maken. Deze pocket geeft u voldoende informatie om vragen van uw dga-cliënt zelf te kunnen beantwoorden. Het bevat een zeer toegankelijke uitleg van diverse aspecten die bij het afwikkelen van het dga-pensioen aan de orde kunnen komen en is een zeer waardevolle bron van informatie voor alle kwesties met betrekking tot uw advisering over de toekomst van het pensioen in eigen beheer van uw cliënt.

6. Digitale bundel dga-pensioen
Dit biedt een compleet overzicht van (en links naar) wetten, regelingen en Kamerstukken die u zult gebruiken bij uw advisering over de afwikkeling van het dga-pensioen.

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl