Masterclasses (34)

Voorkom problemen bij bedrijfsopvolging

Bereik meer, in minder tijd!

Alle fiscale vastgoedactualiteiten aan de hand van casussen op een rij

In één dag bij op het gebied van vermogensstructurering

Hoofdregels, valkuilen en adviesmogelijkheden eigen woning

RB 6, NBA 6, NOAB 5, NOB

Focus op de verschillende hoedanigheden van de DGA

Alles over het Multilateraal Instrument (MLI)

Masterclass vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen

Actuele ontwikkelingen in concernfinanciering

Fiscale optimalisatiemogelijkheden voor investerende ondernemers

Traditionele & alternatieve invullingen van de oudedagsvoorziening

Effectief communiceren met het familiebedrijf

Mogelijkheden om de fiscale winst te drukken

Milieubelastingen en -heffingen op het gebruik en verbruik van (aard)gas, afval, CO2, elektriciteit, verpakkingen en water

Hoe om te gaan met de fiscale aspecten van de energietransitie?

Wegwijs door het woud van regels en rechtspraak van de 'inbreng' en ‘terugkeer’

Ins & outs omzetbelasting internationale goederen en dienstentransacties

Ins- en outs over fiscale aspecten fusies & overnames

Topspecialisten op het terrein van vastgoed en financiering nemen u mee in de ins & outs

Werken met de innovatiebox en overige maatregelen om innovatie te stimuleren

Alle ins- en outs over leerstuk onzakelijke lening en de aangekondigde rekeningcourantmaatregel 

De belangrijkste juridische en fiscale aspecten van management- en werknemersparticipaties

Alle fiscale vastgoedactualiteiten aan de hand van casussen op een rij

Masterclass Bedrijfsopvolging

(Datum nader te bepalen)

RB 5, NBA 5, NOB

Ins & outs relevante regelingen in grensoverschrijdenden situaties vanuit Duits perspectief

Fiscale duiding polissen lijfrenten, stamrechten, kapitaalverzekeringen

Pensioenlandschap anno 2020, wat zijn de mogelijkheden?

 Wat is de fiscale status van een sporter of artiest?

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden