Masterclasses (29)

Alle ins- en outs over leerstuk onzakelijke lening en de aangekondigde rekeningcourantmaatregel 

Voorkom problemen bij bedrijfsopvolging

Alle fiscale vastgoedactualiteiten aan de hand van casussen op een rij

In één dag bij op het gebied van vermogensstructurering

Hoofdregels, valkuilen en adviesmogelijkheden eigen woning

RB 6, NBA 6, NOAB 5, NOB

Focus op de verschillende hoedanigheden van de DGA

Alles over het Multilateraal Instrument (MLI)

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in concernfinanciering

Effectief communiceren met het familiebedrijf

Mogelijkheden om de fiscale winst te drukken

Milieubelastingen en -heffingen op het gebruik en verbruik van (aard)gas, afval, CO2, elektriciteit, verpakkingen en water

Masterclass vermogen in box 1, 2 en 3: de afwegingen

Wegwijs door het woud van regels en rechtspraak van de 'inbreng' en ‘terugkeer’

Ins & outs omzetbelasting internationale goederen en dienstentransacties

Ins- en outs over fiscale aspecten fusies & overnames

Topspecialisten op het terrein van vastgoed en financiering nemen u mee in de ins & outs

De belangrijkste juridische en fiscale aspecten van management- en werknemersparticipaties

Masterclass Bedrijfsopvolging

(Datum nader te bepalen)

RB 5, NBA 5, NOB

Ins & outs relevante regelingen in grensoverschrijdenden situaties vanuit Duits perspectief

Fiscale duiding polissen lijfrenten, stamrechten, kapitaalverzekeringen

Hoe om te gaan met de fiscale aspecten van de energietransitie?

Pensioenlandschap anno 2020, wat zijn de mogelijkheden?

 Wat is de fiscale status van een sporter of artiest?

Fiscale optimalisatiemogelijkheden voor investerende ondernemers

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl