trust

12 maart 2020

Meldplicht potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren; adviseurs moeten nu al in actie komen!

2 april 2020

Alles over het Multilateraal Instrument (MLI)

2 april 2020

Juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische kennisoverdracht

3 april 2020

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in concernfinanciering

20 april 2020

In één dag wegwijs in internationaal belastingrecht

21 april 2020

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

19 mei 2020

Belangrijkste aspecten WTT 2018

26 mei 2020

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

27 mei 2020

De turboliquidatie: een snelle ontbindingswijze of een fraude-tool?

28 mei 2020

In een middag bij op het gebied van de deelnemingsvrijstelling

4 juni 2020

Also available in English

11 juni 2020

Hoe ziet het Nederlandse UBO-register eruit en wat zijn de gevolgen

16 juni 2020

Zet de volgende stap in risk based invulling van het monitoringsproces

2 juli 2020

Belangrijkste aspecten aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen

(Datum nader te bepalen)

Also available in English

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden