Trust (14)

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

Misbruik en fraude in de btw

maandag 26 november 2018

Breng uw cliëntacceptatiedossiers op orde

In een dag de laatste ontwikkelingen in de trustsector

Workshop Ethiek en integriteit

(Datum nader te bepalen)

Beschikbaar voor in-company trajecten

Juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische kennisoverdracht

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl