Trust (12)

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

Misbruik en fraude in de btw

Donderdag 11 april 2019

Workshop Ethiek en integriteit

(Datum nader te bepalen)

Beschikbaar voor in-company trajecten

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

Juridische, fiscale, administratieve, jaarrekeningtechnische kennisoverdracht

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

Belangrijkste aspecten WTT 2018

Belangrijkste aspecten aansprakelijkheid van bestuurders van kapitaalvennootschappen

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl