trust

17 mei 2018

Risicobeheersing in verband met sanctieregelgeving en terrorismefinanciering

24 mei 2018

Wat kan niet meer en wat zijn de alternatieven?

25 mei 2018

Actuele en toekomstige ontwikkelingen in concernfinanciering

26 juni 2018

Alles over het vaste inrichting concept

28 juni 2018

Hoe blijft uw cliënt uit de publiciteit?

3 juli 2018

Wat is de impact van de nieuwe Wtt 2018?

4 september 2018

Starten op elk gewenst moment

(Datum nader te bepalen)

In een dag de laatste ontwikkelingen in de trustsector

(Datum nader te bepalen)

Breng uw cliëntacceptatiedossiers op orde

(Datum nader te bepalen)

Geef risk based invulling aan het monitoringsproces

(Datum nader te bepalen)

Wat is een fiscaal agressieve structuur? Hoe gaan wij hiermee dan om?

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl