Vakblad Estate Planning jaarabonnement

Inhoud

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie op alle onderwerpen rondom het thema estate planning. Het Vakblad Estate Planning is tevens het officiële orgaan van het Register Estate Planners.

Estate planning heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van de advisering aan particulieren en ondernemers. Door de wijzigingen in het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en uiteraard de Successiewet is estate planning in een nieuw daglicht komen te staan.

Het Vakblad Estate Planning verschijnt zes maal per jaar.

Onderwerpen

In nummer 2020-62 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

Loze beloftes en strenge rechters
Turboliquidatie lijkt op het eerste oog een aantrekkelijke, snelle en goedkope ontbindingswijze. Maar in de praktijk blijkt het toch niet zo eenvoudig te zijn. Volgens dr. Samantha Renssen kleven er nog veel haken en ogen aan de turboliquidatie.

In de BOR-klem (2)
Voortzetten binnen het familiebedrijf is fiscaal een hele opgave. Over de voortzettingseis schreven drs. Niels Govers en mr. Linda Jansen in het juni-nummer van VEP een bijdrage. Hierna gaan zij in op de beziteis, mede naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 29 mei 2020.

Ontwikkelingen rondom de executeur-testamentair
De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is niet meer weg te denken uit ons moderne erfrecht. Uiteraard was dit voor een estate planner al vele jaren duidelijk, maar tegenwoordig is dit zelfs aan het doordringen bij de burger in het algemeen. Prof. Bernard Schols besteedt aandacht aan recente ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot bevoegdheden van executeurs en afwikkelingsbewindvoerders.

Wees alert op grensoverschrijdende constructies
De Mandatory Disclosure Rules (MDR) verplicht intermediairs en belastingplichtigen om mogelijk fiscaal agressieve constructies te melden. De DAC6 richtlijn lijkt in eerste instantie vooral gericht te zijn op multinationals. De DAC6 is evenwel ook relevant voor adviseurs in de (internationale) estate planningspraktijk. In dit artikel gaan de auteurs in op de achtergrond van de richtlijn en de implementatie daarvan in de Nederlands wetgeving.[1] Vervolgens wordt een aantal voor estate planners relevante voorbeelden gegeven waarin de meldingsplicht mogelijk van toepassing zou kunnen zijn.

Het PensioenAkkoord 2022
Het PensioenAkkoord2022 is inmiddels geaccordeerd door de sociale partners en ‘aangenomen’ door de Tweede Kamer[2]. Tussen ‘nu en 2026’ gaat het pensioenstelsel op de schop. Wat betekent dat voor ‘estate (en uiteraard financiële) planning’ vraagt mr. Theo Gommer zich af.

 

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden