Vakblad Estate Planning

Inhoud

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie op alle onderwerpen rondom het thema estate planning. Het Vakblad Estate Planning is tevens het officiële orgaan van het Register Estate Planners.

Estate planning heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van de advisering aan particulieren en ondernemers. 

Jaarabonnement
Het Vakblad Estate Planning verschijnt zes maal per jaar. Een jaarabonnement kost € 250 per jaar. Exclusief 9% btw.
>Bestellen jaarabonnement

Kennismakingsabonnement
Een kennismakingsabonnement van een half jaar (circa twee tot drie nummers) kost € 45. Exclusief 9% btw. 
>Bestellen kennismakingsabonnement

Het Vakblad Estate Planning nu ook digitaal! 
Per maart 2023 is het Vakblad Estate Planning naast de papieren versie ook digitaal te lezen in de Sdu Tijdschriften App.
Als u een jaar- of kennismakingsabonnement afsluit krijgt u ook toegang tot de app.  

Onderwerpen

In nummer 2024-85 treft u de volgende actuele en praktijkgerichte onderwerpen aan:

Verantwoord boxen: box 3 in beweging
Mr. G. de Jong
Het zal niemand zijn ontgaan: box 3 is de afgelopen en de komende jaren flink in beweging. De massaalbezwaarprocedure, het Kerstarrest, de vormgeving van het door de fiscus te verlenen rechtsherstel, de overbruggingswet box 3 en de totstandkoming van een conceptwetsvoorstel voor een box 3-heffing naar werkelijk rendement, de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Aangezien box 3 ook voor de estateplanner relevant is, gaat mr. Geert de Jong in deze bijdrage in op zowel de ontwikkelingen rondom box 3 als diverse raakvlakken van box 3 met de estate planningspraktijk.

Iene miene mutte: fiscaal partnerschap bij meerrelaties
Mr. M. Schuurman-van Nifterik
Sinds april 2023 maakt de Belastingdienst kennisgroepstandpunten openbaar. Mr. Marielle Schuurman-van Nifterik behandelt met ingang van dit nummer regelmatig een relevant kennisgroepstandpunt dat haar is opgevallen. Ditmaal een kennisgroepstandpunt dat is verschenen op 14 november 2023 en gaat over het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting bij meerrelaties.

Meer transparantie voor schuldeisers bij een turboliquidatie
mr. C. van der Borg RB CFP

Op grond van de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie gelden nieuwe informatieverplichtingen voor het bestuur van een bv die door middel van een turboliquidatie ophoudt te bestaan. Als de aandelen in een (lege) bv vererven en de erfgenamen over willen gaan tot liquidatie van deze bv, dan is het belangrijk om met deze nieuwe regels rekening te houden. Mr. Chantal van der Borg bespreekt de nieuwe situatie.

Steward-ownership biedt perspectief aan maatschappelijk betrokken ondernemers
Mr. J.J.E. Wijnen en G.W. Koren MSc

Steward-ownership is een bijzondere manier om het eigendom van een bedrijf te structureren. Het biedt estate planners extra gereedschap om ondernemers te helpen bij bedrijfs- en vermogensoverdracht, zeker als de continuïteit van de onderneming en maatschappelijke waardecreatie voor de huidige eigenaren belangrijk zijn. Steward-ownership is interessant voor alle ondernemers, groot en klein, jong en oud, die hun missie hoog in het vaandel hebben staan.


En verder in dit nummer
• Column Marit Muller-Van Zeijl RB
• Actueel
• Jurisprudentie fiscaal
• Jurisprudentie civiel
• Namenlijst Register Estate Planners

 

Praktisch

Auteur(s)
Prijs

Prijs: €250 voor een jaarabonnement >Bestellen jaarabonnement  

Een kennismakingsabonnement van twee nummers kost € 45
>Bestellen kennismakingsabonnement

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden