Vakblad Estate Planning

Inhoud

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie op alle onderwerpen rondom het thema estate planning. Het Vakblad Estate Planning is tevens het officiële orgaan van het Register Estate Planners.

Estate planning heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van de advisering aan particulieren en ondernemers. Door de wijzigingen in het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en uiteraard de Successiewet is estate planning in een nieuw daglicht komen te staan.

Het Vakblad Estate Planning verschijnt zes maal per jaar. Een jaarabonnement kost € 239 per jaar. Exclusief 9% btw.

Klik op bovenstaande bestelknop om een kennismakingsabonnement van 3 nummers voor
€ 45 te bestellen. Exclusief 9% btw.

Onderwerpen

In nummer 2019-55 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

Eigen woning en overlijden
Dat de eigenwoningregeling van de Wet IB 2001 een ingewikkelde regeling is (geworden), behoeft geen betoog, aldus mr. Ruben Stam. Het zijn met name de bijleenregeling en de fiscale aflossingseis die hiervoor zorgden, in combinatie met 'life events' als verhuizen, samenwonen en scheiden. Van sommige onderdelen heb je profijt, van andere juist niet. Houd hier als estate planner rekening mee.


Intellectuele eigendomsrechten bij estate planning
Intellectuele eigendomsrechten (IE) bieden een belangrijke bescherming van intellectuele prestaties. IE-rechten vertegenwoordigen daarbij een aanzienlijke waarde. Wat is de waarde van een GUCCI-tas zonder GUCCI? En de waarde van een onderneming zonder handelsnaam? Mr. drs. Ranee van der Straaten en mr. Floris de Vriend bespreken de verkrijging en vererving van IE-rechten.


De onderhandse schuldigerkenning als planningstool
De estate planningspraktijk maakt veelvuldig gebruik van schenkingen om tijdens leven vermogen over te dragen naar een volgende generatie. Deze schenkingen vinden vaak plaats in geld of goederen (bijvoorbeeld woning, kunst, effecten) en worden daarmee direct uitgevoerd. Mr. Ricardo van Doormalen licht toe dat het ook opportuun kan zijn om de schuldigerkenning niet middels een notariële akte te regelen.


De intentie van de schenker
Onlangs trok een uitspraak van rechtbank Gelderland inzake het bevoordelingsbegrip de nodige aandacht. Het vervreemden van een vermogensbestanddeel voor een lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer, ondanks waarschuwingen van de betrokken adviseur, leidde niet tot een belastbare schenking. Zo op het eerste oog een vreemde beslissing, aldus mr. Alex Broeksma en mr. Mike Vrijmoed.


Verder in dit nummer:
• De Professional - Interview met een estate planner over haar praktijk
• Rechtspraak Estate Planning
• Register Estate Planners

Praktisch

Auteur(s)
Prijs

Prijs: €45 kennismaking het eerste half jaar (drie nummers). Een jaarabonnement kost € 239 per jaar, exclusief 9% btw.

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl