Eersel, mr.drs Michiel van

mr drs. Michiel van Eersel is advocaat en partner bij Viotta advocaten
Van Eersel is werkzaam op het gebied van het financieel (toezicht)recht. Hij adviseert over de implementatie van nieuwe toezichtregels, vergunningaanvragen en de structurering van beleggingsfondsen en alternatieve financieringen. Daarnaast verleent hij bijstand in geschillen over zorgplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en de oplegging van sancties door AFM, DNB en BFT, meer in het bijzonder optredend voor trustkantoren, accountantsorganisaties en beheerders van beleggingsfondsen.

Van Eersel studeerde rechten en economie. Hij publiceert regelmatig in uiteenlopende media, waaronder recentelijk over blockchain en cryptocurrencies. Verder doceert hij over onderwerpen gerelateerd aan Wft, Wtt en Wwft, ondermeer voor het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie en diverse branche-organisaties in de financiële sector

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden