Koorn, mr. Paul

Paul Koorn is advocaat tevens partner bij OrangeTree Tax & Legal

Paul heeft veel ervaring in het steeds wijzigende speelveld van het financieel recht. In dat kader heeft hij meerdere beleggingsinstellingen, securitisaties, financieringen en financiële ondernemingen opgezet. Daarnaast is hij ervaren in het ondernemingsrecht en structureren van ondernemingsactiviteiten, waarbij hij creatieve oplossingen weet te vinden.

Paul studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij tegelijkertijd een postdoctorale opleiding tot Bestuursjurist afrondde. Daarna rondde hij nog de opleiding tot wetgevingsjurist en de opleiding Effectenrecht af. In 2013 voltooide hij de opleiding Master of Compliance and Integrity Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en in 2015 de opleiding Risk Management Specialist, orientation Fund Industry, aan L’Institut de Formation Bancaire in Luxemburg.

Paul is lid van de Vereniging voor Effectenrecht en de Vereniging voor Antilliaans Recht.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden