Verduijn RB, mr. André

André Verduijn is als fiscalist werkzaam bij Countus accountants + adviseurs te Zwolle en bekleedt daar mede de functie van Hoofd Vaktechniek Fiscaal. Hij houdt zich vooral bezig met ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

André publiceert regelmatig in fiscale vakbladen en geeft regelmatig cursussen voor diverse groepen van professionals. Meerdere keren is André door de rechtbank benoemd als fiscaal deskundige in civiele procedures en heeft hij als partijdeskundige opgetreden. Ook is André bestuurslid van de Vereniging voor Agrarisch Recht en redacteur van het Land en Tuinbouw Bulletin. Tevens is André namens Countus accountants + adviseurs lid van de Vaksectie Recht van de VLB.

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden