Teeffelen van, dr. Lex

Dr. Lex van Teeffelen is sinds 2007 verbonden aan het Lectoraat Financieel-Economische Innovatie. In september 2011 werd hij bijzonder lector Bedrijfsoverdracht en Innovatie. Per 1 januari 2015 is hij benoemd als lector van het lectoraat. Binnen het lectoraat is Van Teeffelen verantwoordelijk voor projecten en onderzoek. Daarnaast speelt hij een stimulerende rol bij het vormgeven van ondernemerschapsonderwijs en MKB groeiprogramma’s. 

Zijn onderzoek naar bedrijfsoverdracht heeft geleid tot een evidence-based Minor Bedrijfsovername & Franchising. Daarnaast is Van Teeffelen actief bij het ontwikkelen van nationale en internationale MKB-monitors op zijn onderzoeksgebied. Hij is academic chair van Transeo, de Europese Federatie van Bedrijfsoverdrachten.

In 2010 is Lex van Teeffelen gepromoveerd aan de Nyenrode Business Universiteit op een proefschrift over de succes- en faalfactoren bij bedrijfsoverdrachten. De titel: Exploring success and failure in Small firm business transfers. Zijn promotor was prof. dr. Lorraine Uhlaner.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden