Knook, prof. mr. Allard

 

Allard Knook, richt zich als Partner Staatssteun en Overheidsfinanciering PwC Legal op de doelmatigheid en rechtmatigheid van overheidsfinanciering in de breedste zin van het woord. Samen met zijn team begeleid hij (semi)overheden bij diverse (financierings)trajecten in de publieke sector. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de vormgeving van een subsidieverordening of -regeling, een staatssteunmelding bij de Europese Commissie, de inrichting van een aanbestedingsprocedure, of het (her)structureren van publieke stimuleringsfondsen of meer hybride samenwerkingsverbanden. In toenemende mate houden deze trajecten verband met de energietransitie. Verder brengt hij voor ondernemingen de mogelijkheden om van subsidieprogramma’s of andere vormen overheidssteun gebruik te maken in kaart, zowel nationaal als op Europees niveau.  

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden