Bavel, mr. Jos van

Fiscalist & partner

De fiscale regelgeving voor non-profitorganisaties is voor veel belastingadviseurs niet alledaags. De regelgeving kent veel onderlinge verbanden én bijzonderheden. Sinds 2007 ligt de focus van Jos op dit deel van het fiscale werkveld. Met oog voor de (ideële) drijfveren van instellingen, hun governance en stakeholders, hun fiscale ondernemerschap en de toepassing van vrijstellingen, is een puzzel te leggen die het maatschappelijke rendement en de fiscale positie borgt.

Jos is ervaren met advisering aan instellingen in de gehele zorgketen en allerhande koepel- en brancheorganisaties. Voorts adviseert hij (samenwerkingsverbanden van) overheden, welzijns-, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, zoals culturele instellingen, goede doelen en kennisinstituten. Maar ook organisaties die drijven op vrijwilligers, zoals sportverenigingen, dorpshuizen, kringloopwinkels en kinderboerderijen… Kortom: een kleurrijk palet aan organisaties en gemoeide fiscale vraagstukken.

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden