Broekema, mr. Marc

Marc Broekema is als partner verbonden aan valuation kantoor BFI en als onderzoeker aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van waarderingsvraagstukken en economische schadeberekening in zowel nationale als internationale context. Zijn wetenschappelijke onderzoek richt zich op empirische studies naar cognitieve biases (onbewuste denkfouten) in de juridische- en waarderingspraktijk. Zijn expertise wordt regelmatig gevraagd door rechtbanken en arbitragecomit├ęs, zowel in binnen als buitenland. Hij is tevens als raad (plv.) verbonden aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Dr. Broekema is in zijn rol als Register Valuator (RV) lid van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV), is lid van de Europe Board van de International Valuation Standards Council (IVSC), en is geregistreerd gerechtelijk deskundige bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundige en het International Criminal Court (ICC) te Den Haag. Hij studeerde bedrijfseconomie en financieel recht aan onder meer de Universiteit van Tilburg (TIAS), de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden, alwaar hij ook promoveerde.

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 ┬╗ 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden