Maatoug, mr. Mohamed

Tax Policy Adviseur Ministerie van financiën 

 Mohamed Maatoug is momenteel plaatsvervangend hoofd van de afdeling Winst binnen het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën. In dat verband is Mohamed Maatoug betrokken bij diverse wijzigingen in wetgeving op het gebied van de vennootschapsbelasting, zoals de doorgevoerde wijzigingen in de renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage, de implementatie van de earningsstrippingmaatregel, de maatregelen gericht tegen het bestrijden van mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en de beperking van de verliesverrekening. Daarnaast is Mohamed Maatoug als docent Belastingrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In die hoedanigheid verzorgt Mohamed Maatoug onderwijs op het gebied van de vennootschapsbelasting (verdieping totaalwinst en renteaftrekbeperkingen) en internationaal belastingrecht (transfer pricing). Verder verzorgt Mohamed Maatoug jaarlijks de module ‘Base Erosion’ in het kader van Erasmus Fiscal Studies (EFS) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mohamed is auteur voor de kennisbank van NL Fiscaal. Daarnaast verzorgt hij ook de commentaren voor Nederlands Documentatie Fiscaal Recht (Sdu) in het cluster vennootschapsbelasting. 

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden