Poelmann, prof. dr. Eric

Hoogleraar Algemeen Belastingrecht/fiscale rechtsbescherming

Eric Poelmann is hoogleraar belastingrecht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij werkzaam bij de Belastingdienst. Zijn interessegebied is in het bijzonder het formele belastingrecht. Hij begeleidt aan de RUG enige promovendi die fiscaal formeelrechtelijk onderzoek verrichten.

Hij is onder andere redacteur en auteur van de Cursus Belastingrecht, redacteur van het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB), vaste medewerker van de Vakstudie Nieuws en schreef talloze publicaties op het gebied van de inkomstenbelasting en het formele belastingrecht.

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 ยป 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden