Zanden, prof.dr.mr. Peter van der

Peter van der Zanden is als raadsheer-plaatsvervanger aan het Hof Den Haag , vanaf 2011 is hij tevens verbonden als raadsheer-plaatsvervanger aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag.


Was van 1966 tot 2006 verbonden aan Ernst &Young Accountants en zijn rechtsvoorgangers, gedurende 27 jaar als partner. Besteedde sedert 1980 50% van zijn tijd van het Bureau Vaktechniek waarbij zijn aandachtsveld het gebied tussen ondernemingsrecht en accountancy (zoals bijv. jaarrekeningenrecht, kapitaalbeschermingsrecht, fusies en overnames) was. Binnen dit deel van zijn activiteiten was hij van 1991 tot 2006 als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business University en vanaf 1993 tot en met 2012 als hoogleraar aan Tilburg University. Gedurende de periode 2006 tot 2012 was hij aan die universiteit directeur van de accountantsopleiding. Hij was lid van een aantal nationale en internationale commissies en werkgroepen op zijn vakgebied, In zijn praktijk als openbaar accountant was hij verantwoordelijk voor een grote diversiteit van cliënten (van kleine non for profit organisaties tot beursvennootschappen) en ook voor (advisering in) geschillenbeslechting.

 

 

 

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden