Schoonbeek,mr. Annemarije

Annemarije is, na enige tijd als internationaal belastingadviseur te hebben gewerkt, vanaf 2001 werkzaam als advocaat. Zij heeft in de periode 1999-2011 gewerkt bij Loyens & Loeff en stond regelmatig ondernemingen, waaronder ook trustkantoren, en bestuurders bij in onderzoeken door toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten. Tevens adviseerde zij over diverse Governance Risk & Compliance (GRC) vraagstukken. Daarna is zij ruim 5,5 jaar werkzaam geweest bij de AFM als projectleider op het gebied van het integriteitstoezicht op vergunninghouders, zoals financiële ondernemingen en accountantsorganisaties en werkte zij daarbij regelmatig samen met andere ketenpartners zoals FIOD, OM en DNB. Op dit moment is Annemarije actief advocaat en ondernemer. Annemarije publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het gebied van compliance, toezicht en financieel-economisch strafrecht. Zij is lid van de redacties van het Tijdschrift voor Compliance en het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden