Vakblad Estate Planning

Inhoud

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie op alle onderwerpen rondom het thema estate planning. Het Vakblad Estate Planning is tevens het officiële orgaan van het Register Estate Planners.

Estate planning heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van de advisering aan particulieren en ondernemers. Door de wijzigingen in het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en uiteraard de Successiewet is estate planning in een nieuw daglicht komen te staan.

Jaarabonnement
Het Vakblad Estate Planning verschijnt zes maal per jaar. Een jaarabonnement kost € 239,- per jaar. Exclusief 9% btw.
>Bestellen jaarabonnement

Kennismakingsabonnement
Een kennismakingsabonnement van drie nummers kost € 45,- Exclusief 9% btw. 
>Bestellen kennismakingsabonnement

Onderwerpen

In nummer 2020-64 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

Loze beloftes en strenge rechters
Turboliquidatie lijkt op het eerste oog een aantrekkelijke, snelle en goedkope ontbindingswijze. Maar in de praktijk blijkt het toch niet zo eenvoudig te zijn. Volgens dr. Samantha Renssen kleven er nog veel haken en ogen aan de turboliquidatie.

In de BOR-klem (2)
Voortzetten binnen het familiebedrijf is fiscaal een hele opgave. Over de voortzettingseis schreven drs. Niels Govers en mr. Linda Jansen in het juni-nummer van VEP een bijdrage. Hierna gaan zij in op de beziteis, mede naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 29 mei 2020.

Ontwikkelingen rondom de executeur-testamentair
De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is niet meer weg te denken uit ons moderne erfrecht. Uiteraard was dit voor een estate planner al vele jaren duidelijk, maar tegenwoordig is dit zelfs aan het doordringen bij de burger in het algemeen. Prof. Bernard Schols besteedt aandacht aan recente ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot bevoegdheden van executeurs en afwikkelingsbewindvoerders.

Wees alert op grensoverschrijdende constructies
De Mandatory Disclosure Rules (MDR) verplicht intermediairs en belastingplichtigen om mogelijk fiscaal agressieve constructies te melden. De DAC6 richtlijn lijkt in eerste instantie vooral gericht te zijn op multinationals. De DAC6 is evenwel ook relevant voor adviseurs in de (internationale) estate planningspraktijk. In dit artikel gaan de auteurs in op de achtergrond van de richtlijn en de implementatie daarvan in de Nederlands wetgeving.[1] Vervolgens wordt een aantal voor estate planners relevante voorbeelden gegeven waarin de meldingsplicht mogelijk van toepassing zou kunnen zijn.

Het PensioenAkkoord 2022
Het PensioenAkkoord2022 is inmiddels geaccordeerd door de sociale partners en ‘aangenomen’ door de Tweede Kamer[2]. Tussen ‘nu en 2026’ gaat het pensioenstelsel op de schop. Wat betekent dat voor ‘estate (en uiteraard financiële) planning’ vraagt mr. Theo Gommer zich af.

 

Redactieraad VEP

Mr. Paul Jehae
Hoofdredacteur

Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Bernard Schols is hoogleraar bij het Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen en vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate Planning

Mr. M.L.A. van Opstal

Marc van Opstal, gespecialiseerd in familierecht is werkzaam als advocaat en mediator bij Banning N.V.

Mr. P.A. Broeksma

Alex Broeksma is tax advisor bij Mazars N.V.

Drs. J.A. Knol

Jeroen Knol is eigenaar van O4 & Partners Private Office en werkzaam als family officer/vermogensregisseur.

Mr. R.A. van Doormalen RB FFP

Ricardo van Doormalen is zelfstandig belastingadviseur en financieel planner bij Finz – Cijfers en Advies.

 

Praktisch

Prijs

Prijs: €239 voor een jaarabonnement >Bestellen jaarabonnement  

Een kennismakingsabonnement van drie nummers kost € 45
>Bestellen kennismakingsabonnement

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden