Schols, prof.mr.dr. Bernard

Bernard Schols is als hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 Zijn stokpaardjes zijn de ‘sterren' van de ‘executeur-testamentair', op welk onderwerp hij in 2007 is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is auteur van diverse handboeken en als (hoofd)redacteur verbonden aan verschillende tijdschriften. Tevens is hij verbonden aan ScholsBurgerhartSchols.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden