Hees, mr. Marjolein

Marjolein is een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat bij Banning AdvocatenHe. Zij voert zowel een advies- als een procespraktijk. Haar werkzaamheden beperken zich niet tot ná een overlijden. Zo adviseert Marjolein ook geregeld over estate Planning.
Haar clientèlekring is zeer gevarieerd: van erfgenaam, legitimaris, vereffenaar, legataris, testateur, executeur, betrokken notaris, tot de rechtbank.

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden